Η.Π. Νικολούδη, Έρως και Λόγος. Το ομηρικό «διαλέγεσθαι» πρώτη ύλη της διαλεκτικής, Αθήνα, εκδόσεις Ροές, 1991, 184 σσ.

 

This item is provided by the institution :
Academy of Athens

Repository :
Research Centre for Greek Philosophy

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-SA 4.0

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
shareArticle (EN)

Logic (EN)
Philosophy (EN)


Η.Π. Νικολούδη, Έρως και Λόγος. Το ομηρικό «διαλέγεσθαι» πρώτη ύλη της διαλεκτικής, Αθήνα, εκδόσεις Ροές, 1991, 184 σσ.

Μαραγγιανού - Δερμούση, Ευαγγελία

Βιβλιοκρισία

Διαλέγεσθαι
Διαλεκτική
Λόγος
Όμηρος
Έρωτας


1991 - 1992

Text

Greek*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)