Λαογραφική αποστολή Γεωργίας Ταρσούλη εις Κορώνην (4 Ιουλίου - 15 Αυγούστου 1938)

 

This item is provided by the institution :
Academy of Athens

Repository :
Hellenic Folklore Research Centre, Academy of Athens

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-SA 4.0

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
share


1938 (EN)
Λαογραφική αποστολή Γεωργίας Ταρσούλη εις Κορώνην (4 Ιουλίου - 15 Αυγούστου 1938)

Ταρσούλη , Γεωργία

Σελίδες 704, τετράδια Α-Γ. Περιέχει 459 τραγούδια (299 Κορώνης, 105 Βασιλιτσίου, 55 Σαρατσά), 129 δίστιχα, 190 παροιμίες, 34 επωδές, 58 παραδόσεις, 15 παιχνίδια, 6 παραμύθια. Περιέχει επίσης πληροφορίες για τη λαϊκή λατρεία, τη μαγεία, τη λαϊκή ιατρική, την αστρολογία, τη μετεωρολογία, το δίκαιο, την κοινωνική οργάνωση, τον γάμο, το παιδί, τον θάνατο, την οικία, την ενδυμασία, την αγροτική, την κτηνοτροφική και τη ναυτική ζωή.

Ναυτική ζωή
Σπίτι
Επαγγέλματα
Δίκαιο
Παραδόσεις
Γάμος
Παιδί
Παραμύθια
Ενδυμασία
Κοινωνική οργάνωση
Τραγούδια
Επωδές
Θάνατος
Μαγεία
Αγροτική ζωή
Αντιλήψεις
Μετεωρολογία
Κατοικία
Παροιμίες
Αστρολογία
Λαϊκή ιατρική
Παιχνίδια
Δίστιχα
Τροφή
Λατρεία
Κτηνοτροφική ζωή


Σαρατσά Μεσσηνίας
Κορώνη

4 Ιουλίου 1938 - 15 Αυγούστου 1938

Text

Greek*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)