Διοικητικά έγγραφα στην ιταλική γλώσσα

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ακαδημία Αθηνών

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ)

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Διοικητικά έγγραφα στην ιταλική γλώσσα

Περίγραμμα Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου του Λατινοκρατούμενου Ελληνισμού. Τα Λατινικά, Ιταλικά και Γαλλικά κείμενα
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών

Σαρμάνης , Ε.
Χατζάκης , Ιωάννης

Αίτηση
ατέλεια
διοικητικού οργάνου
Εξορία
Φορολογική απαλλαγή
γνωμοδότηση
έκκληση για βοήθεια
διαταγή αξιωματούχου
Απογραφή ακινήτων
Απόφαση
διάταγμα
Παραχώρηση
αναγνώριση προνομίων
Γνωμάτευση
κτηματολόγιο


Ι.Μ. Σινά
Βενετία
Αθήνα
Πάργα

1609-1789

2012

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.