Ι.18.jpg - Επιστολή αλληλογραφίας, 1914.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 3.0 GR.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1914 (EL)
Ι.18.jpg - Επιστολή αλληλογραφίας, 1914. (EL)
Ι.18.jpg - Letter, 1914. (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Στον ίδιο αριθμό περιλαμβάνονται 26 έγγραφα από την αλληλογραφία του Γεωργίου Ζησόπουλου, τα έτη 1914-1917. (EL)
Αλληλογραφία του Γεωργίου Ζησόπουλου από το Τσοτύλι, 1914. (EL)

Κείμενα (EL)

επιστολή (EL)
αλληλογραφία (EL)

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης (EL)
Fοlklife and Ethnological Museum of Macedonia-Thrace (EN)

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης (EL)

1914

Εικόνα

image/jpeg (EN)

Ελληνικά*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.