Ι.21.1.jpg - Letter, 1914.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 3.0 GR.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1914 (EL)
Ι.21.1.jpg - Επιστολή αλληλογραφίας, 1914.
Ι.21.1.jpg - Letter, 1914.

Άγνωστος δημιουργός

Στον ίδιο αριθμό περιλαμβάνονται 21 έγγραφα από την αλληλογραφία του Γεωργίου Ζησόπουλου, 1914-1915.
Επιστολή στον Γεώργιο Ζησόπουλο από το Τσοτύλι, σταλθείσα από τον Γεώργιο Γραμματίδη, σε επιστολόχαρτο της εταιρείας "SARROPOULOS & MARGARITOFF, CONSTANTINOPLE", 24/11/1914.

Κείμενα

επιστολή
αλληλογραφία
Κωνσταντινούπολη
Τσοτύλι

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης (EL)
Fοlklife and Ethnological Museum of Macedonia-Thrace (EN)

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης

1914

Εικόνα

image/jpeg

Ελληνικά
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.