ΙΙ.5.jpg - Handwritten correspondence, 1980.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 3.0 GR.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1980 (EL)
ΙΙ.5.jpg - Χειρόγραφη αλληλογραφία, 1980.
ΙΙ.5.jpg - Handwritten correspondence, 1980.

Άγνωστος δημιουργός

Επιστολή προς δεσποινίδα Ολυμπία (Νικολαΐδου, οδοντοντιάτρου).
Αλληλογραφία του δικηγόρου της Θεσσαλονίκης Ιωάννη Γ. Πατσά, 26/4/1980.

Κείμενα

αλληλογραφία

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης (EL)
Fοlklife and Ethnological Museum of Macedonia-Thrace (EN)

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης

1980

Εικόνα

image/jpeg

Ελληνικά
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.