Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Ἱστορία Ἱερὰ ἤτοι Τὰ Ἰουδαϊκὰ κατ᾽ ἐπιτομὴν συγγραφέντα καὶ διὰ δαπάνης τοῦ εὐσεβεστάτου καὶ ὑψηλοτάτου αὐθέντου καὶ ἡγεμόνος πάσης Οὐγγροβλαχίας... Ἰωάννου Νικολάου Βοεβόδα..., διορθώσει... Ἰωάννου τοῦ Ποστελνίκου..., Βουκουρέστι, Παρὰ ἱερομονάχου Διονυσίου τοῦ Φλώρου, 1716.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ίδρυμα Ωνάση

Αποθετήριο :
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1716 (EL)
Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Ἱστορία Ἱερὰ ἤτοι Τὰ Ἰουδαϊκὰ κατ᾽ ἐπιτομὴν συγγραφέντα καὶ διὰ δαπάνης τοῦ εὐσεβεστάτου καὶ ὑψηλοτάτου αὐθέντου καὶ ἡγεμόνος πάσης Οὐγγροβλαχίας... Ἰωάννου Νικολάου Βοεβόδα..., διορθώσει... Ἰωάννου τοῦ Ποστελνίκου..., Βουκουρέστι, Παρὰ ἱερομονάχου Διονυσίου τοῦ Φλώρου, 1716. (EL)

Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος (EL)

Inventory number 00405_600405_6 (EL)
Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Ἱστορία Ἱερὰ ἤτοι Τὰ Ἰουδαϊκὰ κατ᾽ ἐπιτομὴν συγγραφέντα καὶ διὰ δαπάνης τοῦ εὐσεβεστάτου καὶ ὑψηλοτάτου αὐθέντου καὶ ἡγεμόνος πάσης Οὐγγροβλαχίας... Ἰωάννου Νικολάου Βοεβόδα..., διορθώσει... Ἰωάννου τοῦ Ποστελνίκου..., Βουκουρέστι, Παρὰ ἱερομονάχου Διονυσίου τοῦ Φλώρου, 1716. (EL)
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)

Επίτιτλο (EL)

Νεοελληνική Γραμματεία - Νεοελληνική Λογοτεχνία (EL)


Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης

Βουκουρέστι

1716

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0): Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.