Ἐπιφάνιος, Ἐπίσκοπος Κωνσταντίας. Τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κωνσταντείας τῆς Κύπρου, Κατὰ Αἱρέσεων Ὀγδοήκοντα τὸ ἐπικληθὲν Πανάριον... Λόγος Ἀγκυρωτὸς... τῶν τοῦ Παναρίου ἁπάντων ἀνακεφαλαίωσις... Περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν..., Βασιλεία, Ἰωάννης ὁ Ἐρουάγιος, 1544.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ίδρυμα Ωνάση

Αποθετήριο :
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1544 (EL)
Ἐπιφάνιος, Ἐπίσκοπος Κωνσταντίας. Τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κωνσταντείας τῆς Κύπρου, Κατὰ Αἱρέσεων Ὀγδοήκοντα τὸ ἐπικληθὲν Πανάριον... Λόγος Ἀγκυρωτὸς... τῶν τοῦ Παναρίου ἁπάντων ἀνακεφαλαίωσις... Περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν..., Βασιλεία, Ἰωάννης ὁ Ἐρουάγιος, 1544. (EL)

Επιφάνιος Επίσκοπος Κωνσταντίας (EL)

Ἐπιφάνιος, Ἐπίσκοπος Κωνσταντίας. Τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κωνσταντείας τῆς Κύπρου, Κατὰ Αἱρέσεων Ὀγδοήκοντα τὸ ἐπικληθὲν Πανάριον... Λόγος Ἀγκυρωτὸς... τῶν τοῦ Παναρίου ἁπάντων ἀνακεφαλαίωσις... Περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν..., Βασιλεία, Ἰωάννης ὁ Ἐρουάγιος, 1544. (EL)
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)
Inventory number 00893_700893_7 (EL)

Πρωτόγραμμα (EL)

Θεολογία (EL)


Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης

Βασιλεία

1544

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0): Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.