Ἀδαμάντιος Κοραῆς. Ἀπάνθισμα Ἐπιστολῶν Ἀδαμαντίου Κοραῆ ἐκδίδοντος Ἰακώβου Ρώτα. Φιλοτίμῳ συνδρομῇ τῶν Φιλομούσων Ἑλλήνων..., Ἀθήνα, Τυπογραφεῖο Κ. Ράλλη, 1839.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ίδρυμα Ωνάση

Αποθετήριο :
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1841 (EL)
Ἀδαμάντιος Κοραῆς. Ἀπάνθισμα Ἐπιστολῶν Ἀδαμαντίου Κοραῆ ἐκδίδοντος Ἰακώβου Ρώτα. Φιλοτίμῳ συνδρομῇ τῶν Φιλομούσων Ἑλλήνων..., Ἀθήνα, Τυπογραφεῖο Κ. Ράλλη, 1839. (EL)

Κοραής Αδαμάντιος (EL)

Inventory number 01479_501479_5 (EL)
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)
Ἀδαμάντιος Κοραῆς. Ἀπάνθισμα δεύτερον Ἐπιστολῶν Ἀδαμαντίου Κοραῆ..., Ἀθήνα, Τυπογραφία Ἀνδρέου Κορομηλᾶ, 1841. (EL)

Πρόλογος - Αφιερωματικό σημείωμα (EL)

Νεοελληνικός Διαφωτισμός (EL)


Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης

Αθήνα

1841

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0): Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.