Εὐθύμιος Ζυγαδηνός [Ζιγαδηνός]. Ἑρμηνεία εἰς τοὺς ἑκατὸν πεντήκοντα Ψαλμοὺς τοῦ Προφητάνακτος καὶ Θεοπάτορος Δαβὶδ συγγραφεῖσα... Ἑλληνιστὶ... μεταφρασθεῖσα δὲ εἰς τὴν ἁπλουστέραν διάλεκτον παρὰ... Νικοδήμου ἁγιωρείτου..., Κωνσταντινούπολη, ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τ. Α´, 1819, τ. Β´, 1821.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ίδρυμα Ωνάση

Αποθετήριο :
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1819 (EL)
Εὐθύμιος Ζυγαδηνός [Ζιγαδηνός]. Ἑρμηνεία εἰς τοὺς ἑκατὸν πεντήκοντα Ψαλμοὺς τοῦ Προφητάνακτος καὶ Θεοπάτορος Δαβὶδ συγγραφεῖσα... Ἑλληνιστὶ... μεταφρασθεῖσα δὲ εἰς τὴν ἁπλουστέραν διάλεκτον παρὰ... Νικοδήμου ἁγιωρείτου..., Κωνσταντινούπολη, ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τ. Α´, 1819, τ. Β´, 1821. (EL)

Ζυγαδηνός Ευθύμιος (EL)

Εὐθύμιος Ζυγαδηνός [Ζιγαδηνός]. Ἑρμηνεία εἰς τοὺς ἑκατὸν πεντήκοντα Ψαλμοὺς τοῦ Προφητάνακτος καὶ Θεοπάτορος Δαβὶδ συγγραφεῖσα... Ἑλληνιστὶ... μεταφρασθεῖσα δὲ εἰς τὴν ἁπλουστέραν διάλεκτον παρὰ... Νικοδήμου ἁγιωρείτου..., Κωνσταντινούπολη, ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τ. Α´, 1819, τ. Β´, 1821. (EL)
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)
Inventory number 01151_401151_4 (EL)

Τυπογραφικό σήμα (EL)

Θεολογία (EL)

Ίδρυμα Ωνάση (EL)
Onassis Foundation (EN)

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης


1819

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0): Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.