Θεόφιλος Κορυδαλλεύς. Εἰς ἅπασαν τὴν Λογικὴν τοῦ Ἀριστοτέλους Ὑπομνήματα καὶ Ζητήματα..., Ἐκτεθέντα, νῦν δὲ πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα, καὶ μεθ᾽ὅσης... τῆς ἀκριβείας διορθωθέντα παρὰ... Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1729.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα.
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1729 (EL)
Θεόφιλος Κορυδαλλεύς. Εἰς ἅπασαν τὴν Λογικὴν τοῦ Ἀριστοτέλους Ὑπομνήματα καὶ Ζητήματα..., Ἐκτεθέντα, νῦν δὲ πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα, καὶ μεθ᾽ὅσης... τῆς ἀκριβείας διορθωθέντα παρὰ... Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1729.


Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης
Θεόφιλος Κορυδαλλεύς. Εἰς ἅπασαν τὴν Λογικὴν τοῦ Ἀριστοτέλους Ὑπομνήματα καὶ Ζητήματα..., Ἐκτεθέντα, νῦν δὲ πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα, καὶ μεθ᾽ὅσης... τῆς ἀκριβείας διορθωθέντα παρὰ... Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1729.
Inventory number 00408_400408_4Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” (EL)
Onassis Cultural Centre (EN)

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης1729

Εικόνα

Μη λεκτικό περιεχόμενο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.