Βησσαρίων Μακρῆς. Σταχυολογία Τεχνολογικὴ κατ᾽ ἐρωταπόκρισιν τῆς Γραμματικῆς Τέχνης ἐκδοθεῖσα παρὰ Βησσαρίωνος ἱερομονάχου... καὶ τό, περὶ ὁμοίων καὶ διαφόρων Λέξεων τοῦ Ἀμμωνίου... διορθωθέντα, παρὰ... Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1747.

RDF 

 
This item is provided by the institution :
Onassis Cultural Centre
Repository :
Onassis Cultural Centre
see item page
The hyperlink to the item page in the institutional repository is temporally not available due to maintenance works in the repository’s web site. *
download the file
directly from the repository web site *
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0.
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT


1747 (EN)
Βησσαρίων Μακρῆς. Σταχυολογία Τεχνολογικὴ κατ᾽ ἐρωταπόκρισιν τῆς Γραμματικῆς Τέχνης ἐκδοθεῖσα παρὰ Βησσαρίωνος ἱερομονάχου... καὶ τό, περὶ ὁμοίων καὶ διαφόρων Λέξεων τοῦ Ἀμμωνίου... διορθωθέντα, παρὰ... Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1747. (EL)


Βησσαρίων Μακρῆς. Σταχυολογία Τεχνολογικὴ κατ᾽ ἐρωταπόκρισιν τῆς Γραμματικῆς Τέχνης ἐκδοθεῖσα παρὰ Βησσαρίωνος ἱερομονάχου... καὶ τό, περὶ ὁμοίων καὶ διαφόρων Λέξεων τοῦ Ἀμμωνίου... διορθωθέντα, παρὰ... Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1747. (EL)
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)
Inventory number 00417_400417_4 (EN)Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” (EL)
Onassis Cultural Centre (EN)

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)1747

Image

No linguistic information*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)