Αἴσωπος. Αἰσώπου τοῦ Φρυγὸς Βίος καὶ Μύθοι. Νεωστὶ τυπωθέντες..., καὶ μεθ’ ὅσης..., ἐπιμελείας διορθωθέντες..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1791.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα. *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1791 (EL)
Αἴσωπος. Αἰσώπου τοῦ Φρυγὸς Βίος καὶ Μύθοι. Νεωστὶ τυπωθέντες..., καὶ μεθ’ ὅσης..., ἐπιμελείας διορθωθέντες..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1791. (EL)


Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)
Αἴσωπος. Αἰσώπου τοῦ Φρυγὸς Βίος καὶ Μύθοι. Νεωστὶ τυπωθέντες..., καὶ μεθ’ ὅσης..., ἐπιμελείας διορθωθέντες..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1791. (EL)
Inventory number 00479_400479_4 (EN)Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” (EL)
Onassis Cultural Centre (EN)

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)1791

Εικόνα

Μη λεκτικό περιεχόμενο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.