[Μεθόδιος Ἀνθρακίτης]. Ἐπίσκεψις πνευματικὴ..., μετατυπωθεῖσα καὶ ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1780.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα.
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1780 (EL)
[Μεθόδιος Ἀνθρακίτης]. Ἐπίσκεψις πνευματικὴ..., μετατυπωθεῖσα καὶ ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1780.


[Μεθόδιος Ἀνθρακίτης]. Ἐπίσκεψις πνευματικὴ..., μετατυπωθεῖσα καὶ ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1780.
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης
Inventory number 01059_401059_4Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” (EL)
Onassis Cultural Centre (EN)

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης1780

Εικόνα

Μη λεκτικό περιεχόμενο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.