Θεοδώρητος, Ἐπίσκοπος Κύρου. Τὸ Ψυχοσωτήριον Ψαλτήριον Δαβὶδ... ἐξηγηθὲν... Καὶ μεταγλωττισθὲν... παρὰ Ἀγαπίου [Λάνδου]... εἰς τὴν κοινὴν ἡμετέραν Διάλεκτον... διορθωθὲν παρὰ Ἰωάννου... Ἀβραμίου..., Βενετία, Νικόλαος Σάρος, 1694.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα. *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1694 (EL)
Θεοδώρητος, Ἐπίσκοπος Κύρου. Τὸ Ψυχοσωτήριον Ψαλτήριον Δαβὶδ... ἐξηγηθὲν... Καὶ μεταγλωττισθὲν... παρὰ Ἀγαπίου [Λάνδου]... εἰς τὴν κοινὴν ἡμετέραν Διάλεκτον... διορθωθὲν παρὰ Ἰωάννου... Ἀβραμίου..., Βενετία, Νικόλαος Σάρος, 1694. (EL)


Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)
Θεοδώρητος, Ἐπίσκοπος Κύρου. Τὸ Ψυχοσωτήριον Ψαλτήριον Δαβὶδ... ἐξηγηθὲν... Καὶ μεταγλωττισθὲν... παρὰ Ἀγαπίου [Λάνδου]... εἰς τὴν κοινὴν ἡμετέραν Διάλεκτον... διορθωθὲν παρὰ Ἰωάννου... Ἀβραμίου..., Βενετία, Νικόλαος Σάρος, 1694. (EL)
Inventory number 00969_400969_4 (EN)Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” (EL)
Onassis Cultural Centre (EN)

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)1694

Εικόνα

Μη λεκτικό περιεχόμενο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.