Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον... δαπάνῃ Ἀντωνίου Βόρτολι μετατυπωθὲν.... παρ᾽ Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου διορθωθὲν..., Βενετία, Νικόλαος Σάρος, 1740.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα. *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1745 (EL)
Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον... δαπάνῃ Ἀντωνίου Βόρτολι μετατυπωθὲν.... παρ᾽ Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου διορθωθὲν..., Βενετία, Νικόλαος Σάρος, 1740. (EL)


Εὐαγγελιστάριον περιέχον τὴν τῶν Εὐαγγελιστῶν διαδοχήν, πόθεν ἄρχονται καὶ ποῦ καταλήγουσιν ἔτι δὲ κανόνια..., συντεθὲν παρ᾽ Ἐμμανουήλου τοῦ Γλυζωνίου..., Βενετία, Νικόλαος Σάρος, 1745. (EL)
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)
Inventory number 00603_200603_2 (EN)Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” (EL)
Onassis Cultural Centre (EN)

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)1745

Εικόνα

Μη λεκτικό περιεχόμενο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.