Ἀριστοτέλης, Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια, ἐκδιδόντος καὶ διορθοῦντος Α.[δαμαντίου] Κ.[οραῆ], (Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης τόμος τεσσαρεσκαιδέκατος), Παρίσι, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ι. Μ.. Ἐβεράρτου, 1822.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ίδρυμα Ωνάση

Αποθετήριο :
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοἈριστοτέλης, Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια, ἐκδιδόντος καὶ διορθοῦντος Α.[δαμαντίου] Κ.[οραῆ], (Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης τόμος τεσσαρεσκαιδέκατος), Παρίσι, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ι. Μ.. Ἐβεράρτου, 1822. (EL)

Αριστοτέλης (EL)

Ἀριστοτέλης, Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια, ἐκδιδόντος καὶ διορθοῦντος Α.[δαμαντίου] Κ.[οραῆ], (Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης τόμος τεσσαρεσκαιδέκατος), Παρίσι, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ι. Μ.. Ἐβεράρτου, 1822. (EL)
Inventory number 01511_1101511_11 (EL)
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)

Τυπογραφικό κόσμημα (EL)

Νεοελληνικός Διαφωτισμός (EL)


Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης

Παρίσι

1822

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0): Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.