Η βασίλισσα Φρειδερίκη και ο βασιλιάς Παύλος Α' στο Μέτσοβο με τοπικές ενδυμασίες.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

Interwar period (EN)
Έως Δικτατορία (EL)
Military junta (EN)

1930 - 1970 (EL)
Η βασίλισσα Φρειδερίκη και ο βασιλιάς Παύλος Α' στο Μέτσοβο με τοπικές ενδυμασίες.

Inventory number ΓΕ-329ΓΕ-329
Ίδρυμα Ευάγγελου Αβέρωφ - ΤοσίτσαΊδρυμα Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα (EL)
Baron Michael Tossizza Foundation (EN)

Ίδρυμα Ευάγγελου Αβέρωφ - Τοσίτσα


1930/1970

Εικόνα

Διαστάσεις έργου: 36,5 x 28 εκ.

Μη λεκτικό περιεχόμενο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.