Απόκομμα εφημερίδας "Μορηάς"

This item is provided by the institution :
Municipality of Tripoli

Repository :
Repository of Municipality of Tripoli

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-SA 3.0

Attribution-ShareAlikeΑπόκομμα εφημερίδας "Μορηάς" (EL)

Θεατρική Ομάδα Τρίπολης

Απόκομμα εφημερίδας εποχής με τίτλο ο "Μορηάς" όπου αναγράφονται τα νέα της περιοχής, όπως αφίξεις σημαντικών προσώπων στην Τρίπολη και γάμοι. (EL)

Δήμος Τρίπολης


διάφορα


Δήμος Τρίπολης (EL)

Δήμος Τρίπολης

Τρίπολη, Αρκαδία (Νομός), Ελλάδα
Tripoli, Arcadia (Prefecture), Greece


2015


Image

image/jpeg

Greek

Δήμος Τρίπολης
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)