δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο


1963 (EL)
Axion Esti (It Is Worthy)
Το Άξιον Εστί (EL)

α) μαύρο, κόκκινο και πράσινο μολύβι, μαύρο, μπλε, κόκκινο και πράσινο μελάνι, φωτοτυπίες και δακτυλογραφημένες σελίδες β) μαύρο μολύβι, μπλε και κόκκινο μελάνι, φωτοτυπίες γ) μαύρο μολύβι, μαύρο, μπλε και κόκκινο μελάνι, φωτοτυπίες δ) διαφάνειες ε) μαύρο και κόκκινο μολύβι, κόκκινο μελάνι, φωτοτυπίες στ) μαύρο μολύβι, μαύρο μελάνι, φωτοτυπίες ζ) μαύρο μολύβι, μαύρο, μπλε και κόκκινο μελάνι, φωτοτυπίες η) διαφάνειες θ) φωτοτυπίες εντύπου ι) μαύρο και μπλε μελάνι, φωτοτυπίες (EL)
α) σχέδια, στα οποία περιέχονται και σχέδια άλλων τραγουδιών, στίχοι, φωτοτυπίες, τίτλοι β) χειρόγραφο και φωτοτυπία χειρογράφου Μ.Θ. (επεξεργασία τραγουδιών) γ) φωτοτυπίες άλλης χειρόγραφης παρτιτούρας Μ.Θ. και χειρόγραφα (όχι πλήρη) δ) χειρόγραφο (όχι πλήρες) σε διαφάνειες ε) φωτοτυπία χειρόγραφης παρτιτούρας Μ.Θ. (όχι πλήρης), πολλαπλά αντίγραφα με διαφορετικές προσθήκες και σημειώσεις στ) αυτόγραφο σπαρτίτο και φωτοτυπίες ζ) υλικό χορωδίας, πάρτες κιθάρας (φωτοτυπίες χειρογράφων Μ.Θ., χειρόγραφα και φωτοτυπίες χειρογράφων άλλων) η) διάφανεια εντύπου (τραγούδια για φωνή και πιάνο) θ) φωτοτυπία έντυπης παρτιτούρας ι) επεξεργασία των τραγουδιών του έργου και επισυναπτόμενο γράμμα Θ. Αντωνίου με χειρόγραφους τίτλους Μ.Θ. (EL)
a) sketches, in which are sketches of other songs, lyrics, photocopies, titles b) autograph and photocopy of autograph Μ.Th. (revision of songs) c) photocopies of another autograph score Μ.Th. and autographs (not complete) d) autograph (not complete) on transparency e) photocopy of autograph score Μ.Th. (not complete), many copies of various additions and notes f) autograph short score and photocopies g) choral material, guitar parts (photocopies of autographs Μ.Th., autographs and photocopies of autographs by others) h) transparency of printed score (songs for voice and piano) i) photocoy of printed score j) reworking of songs from the work and appended name Th. Antoniou with autograph titlesΜ.Th. (EL)

Ορατόρια (EL)


Το Άξιον Εστί (EL)
Προσωπικό Αρχείο Μίκη Θεοδωράκη (EL)

Philippos Nakas, Editions Monde Musique
Φίλιππος Νάκας, Editions Monde Musique (EL)

9-12-1963

2018-08-20T07:42:25Z

Κείμενο/PDF

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

CC BY-NC

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.