Ειρμολόγιον των καταβασιών Πέτρου του Πελοποννησίου

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική ΧρήσηΕιρμολόγιον των καταβασιών Πέτρου του Πελοποννησίου (EL)

Ορθόδοξος Ελληνική Εκκλησία (EL)

Σπάνια παρτιτούρα βυζαντινής μουσικής. Περιέχει το αργό και σύντομο Ειρμολόγιο. Το Ειρμολόγιο αυτό είναι καθ' όλα όμοιο με της έκδοσης του 1839. Στη σελίδα β΄ η εικόνα του Δαβίδ, σελ. 1-211 το αργό Ειρμολόγιον, σελ. 213 η ιδιαίτερη προμετωπίδα του σύντομου Ειρμολογίου που έχει ως εξής: Κανόνες του ενιαυτού ματά του συντόμου Ειρμολογίου. Σελ. 215-474 το σύντομο Ειρμολόγιο, σελ. α΄- γ΄ (του τέλους) "Πίναξ περιεχομένων", σελ. δ΄ - ιδ΄ "Κατάλογος των φιλομούσων συνδρομητών". Πλήρης τίτλος: Ειρμολόγιον των καταβασιών Πέτρου του Πελοποννησίου μετά των κανόνων του όλου ενιαυτού και συντόμου Ειρμολογίου / εξηγημένα κατά την νέαν της Μουσικής μέθοδον, επιθεωρηθέντα ήδη και ακριβώς διορθωθέντα παρά Ιωάννου Λαμπαδαρίου, νυν τρίτον εκδοθέν εις τύπον, αναλώμασιν ιδίοις. (EL)

Πέτρος Λαμπαδάριος, ο Πελοποννήσιος (EL)

Παρτιτούρα (EL)

Κωνσταντινούπολις [Κωνσταντινούπολη] (EL)

2018-07-05T08:54:27Z


1856

Συλλογή σπάνιων βιβλίων βυζαντινής μουσικής (EL)
Βιβλία Βυζαντινής μουσικής - Books of Byzantine music (EL)

Εκ της Τυπογραφίας Θαδδαίου Τιβιτσιάν (EL)

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"
CC BY-NC

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

http://hdl.handle.net/123456789/5470*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.