Δοξαστικά του ενιαυτού των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, και των εορταζομένων αγίων

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική ΧρήσηΔοξαστικά του ενιαυτού των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, και των εορταζομένων αγίων (EL)

Ορθόδοξος Ελληνική Εκκλησία (EL)

Σπάνια παρτιτούρα βυζαντινής μουσικής. Σημείωση: Η Βιβλιοθήκη έχει την έκδοση χωρίς πρόλογο. Ο πρόλογος του βιβλίου είναι σπάνιος και για άγνωστο λόγο δεν υπάρχει σε όλα τα αντίτυπα, αλλά στο παρόν τεκμήριο έχουν προστεθεί φωτοαντίγραφα του σπάνιου προλόγου. Σελ. 367. σχήματος 8ου μικρού. Περιέχει τα δοξαστικά του ενιαυτού σε σύντομο στιχηραρικό μέλος. Περιγραφή πρόσθετου τεσσάρων φωτοτυπημενων σελίδων [γ' - ζ' ]: σελ. γ' ο τίτλος, σελ. ε΄ - ζ' ο πρόλογος [ελλιπής] "Προς τους μουσικολογιωτάτους μουσικοδιδασκάλους", σελ. ΄δ εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Σελ. 1 - 361 τα δοξαστικά, σελ. [363] - 367 "Πίναξ των εις τους δώδεκα μήνας περιεχομένων". Τόμος πρώτος. Εν Παρισίοις. Εκ της τυπογραφίας Ριγνίου. Ευρίσκεται δε κατά τον Γαλατάν της Κωνσταντινουπόλεως. Παρά τω Α. Κάστρου, Τυπογράφω. Βιβλιογραφημένο: Γκίνης - Μέξας, τ. ά, αρ. 1307, σελ. 208/ Ημ. Β. Η Βιβλιοθήκη έχει μόνο τον πρώτο τόμο: δωρεά κ. Δημακόπουλου. Ιδιαίτερη σημείωση: Το ίδιο βιβλίο κυκλοφόρησε δίχως πρόλογο και με διαφορετική ένδειξη τυπογραφείου, ως εξής: Δοξαστικά του ενιαυτού και των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών, και των εορταζομένων αγίων μελισθέντα παρά Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου. Εξηγήθησαν δέ κατά την νέαν μέθοδον, παρά Γρηγορίου Λαμπαδαρίου. Ξανακυκλοφόρησε το 1835 μαζί με τον ΄β τόμο και το 1849 με απλή αλλαγή εξωφύλλου. (EL)

Πέτρος Λαμπαδάριος, ο Πελοποννήσιος (EL)

Παρτιτούρα (EL)

Εν Παρισίοις [Παρίσι] (EL)

2018-07-05T08:55:10Z


1821

Συλλογή σπάνιων βιβλίων βυζαντινής μουσικής (EL)
Βιβλία Βυζαντινής μουσικής - Books of Byzantine music (EL)

Εκ της τυπογραφίας Ριγνίου (EL)

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"
CC BY-NC

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

http://hdl.handle.net/123456789/5487*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.