Κατευθυντήριες γραμμές για την απογραφή υγροτόπων

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Αποθετήριο :
Ψηφιακό Αποθετήριο ΕΚΒΥ

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY 4.0

Αναφορά Δημιουργού
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚατευθυντήριες γραμμές για την απογραφή υγροτόπων (EL)

Guiding principles for the design of wetlands inventory

N. Kontos
E. Fitoka
Ε. Φυτώκα (EL)
E. Lazaridou
Ε. Λαζαρίδου (EL)
Ν. Κοντός (EL)

Τυποποιημένο έντυπο απογραφής υγροτόπων (EL)

Βιβλία (EL)Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) (EL)
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (EL)

Θεσσαλονίκη (EL)


2001


Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.