Ενημερωτική Έκθεση για Διάφορα έργα και θέματα: Επιτροπή Μεγάλων Έργων- Παρατηρήσεις κ. Verstrynge για Έργα Ταμείου Συνοχής- Επιτελική Παρακολούθηση Έργων- ΕΡΓΟΣΕ- Επεκτάσεις των γραμμών του μετρό Αθηνών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1998 (EL)
Ενημερωτική Έκθεση για Διάφορα έργα και θέματα: Επιτροπή Μεγάλων Έργων- Παρατηρήσεις κ. Verstrynge για Έργα Ταμείου Συνοχής- Επιτελική Παρακολούθηση Έργων- ΕΡΓΟΣΕ- Επεκτάσεις των γραμμών του μετρό Αθηνών (EL)

Μακρυωνίτης, Βασίλης (EL)
Makryonitis, Vasilis (EN)

Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) (EL)
Συγγραφέας συνοδευτικού υλικού: Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) (EL)
Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) (EL)
Συγγραφέας συνοδευτικού υλικού: Σοφιανός, Χαράλαμμπος (EL)
Writer of accompanying material: Greece. Prime Minister (1996-2004 : Simitis) (EN)
Writer of accompanying material: Sofianos, Charalampos (EN)
Annotator: Greece. Prime Minister (1996-2004 : Simitis) (EN)
Recipient of letters: Greece. Prime Minister (1996-2004 : Simitis) (EN)

Σημείωμα (EL)
Χάρτης (EL)
Έκθεση (EL)
Κείμενο (EL)

Μεταφορές (EL)
Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Περιβαλλοντική πολιτική (EL)
Δημόσιο κτηματολόγιο (EL)
Δίκαιο (EL)
Βιομηχανία (EL)
Περιβάλλον (EL)
Αττική Οδός (EL)
Υπόγειος σιδηρόδρομος (EL)
Ιστορικός χώρος (EL)
Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Εκπαιδευτικό ίδρυμα (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Επιχείρηση (EL)
Οικονομικός τομέας (EL)
Δημόσια έργα (EL)
Περιφερειακή πολιτική (EL)
Αερολιμένας (EL)
Εγνατία Οδός (EL)
Economics (EN)
Law (EN)
Regional policy (EN)
Environmental policy (EN)
Egnatia Odos (modern road) (EN)
Underground railway (EN)
Historic site (EN)
Land register (EN)
Public works (EN)
Education and communications (EN)
Educational institution (EN)
Industry (EN)
Economic sector (EN)
Attiki Odos (EN)
Airport (EN)
Environment (EN)
Politics (EN)
Transport (EN)
Type of business (EN)
Rio–Antirrio bridge (EN)

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Constantinos Simitis Foundation (EN)

1996-2004 Σύμβουλος- Τεχνικά θέματα (EL)
1996-2004 Advisor- Technical issues (EN)

1998-03-30

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.