δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe new social Europe (EN)

Rasmussen, Poul Nyrup (EL)
Delors, Jacques (EL)
Rasmussen, Poul Nyrup (EN)
Delors, Jacques (EN)

Περιοδική Έκδοση (EL)
Κείμενο (EL)
Γράφημα (EL)

Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Διαρκής εκπαίδευση (EL)
Περιβαλλοντική πολιτική (EL)
Κοινωνική επανένταξη (EL)
Δίκαιο (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Περιβάλλον (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Καινοτομία (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Κοινωνική ενσωμάτωση (EL)
Ίση μεταχείριση (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Δικαιώματα της γυναίκας (EL)
Δημόσια πολιτική (EL)
Economics (EN)
Continuing education (EN)
Law (EN)
Environmental policy (EN)
Business and competition (EN)
Public policy (EN)
Social integration (EN)
Education and communications (EN)
Social rehabilitation (EN)
Equal treatment (EN)
Innovation (EN)
European Union (EN)
Social questions (EN)
Environment (EN)
Politics (EN)
Women's rights (EN)
Employment and working conditions (EN)

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Constantinos Simitis Foundation (EN)

Party of European Socialists
2004-2009 Στρατηγική της Λισαβόνας (EL)
2004-2009 Lisbon Strategy (EN)

2007

Κείμενο/PDF

Αγγλική γλώσσα
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.