δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆνθιμος , (EL)

Μητροπολίτης Προύσης (EL)
Υπογράφει πατριαρχικήν ομολογίαν "ήτις εδόθη εις τους γουναράδες δια τας εξ χιλιάδας διακόσια πενήντα γρόσια", της οποίας "ίσον απαράλλακτον" σώζει (εν σ. 121) ο υπ΄αρ. 84/3 κώδιξ του Κυριακού της σκήτης της Αγ. Άννης. Άρχεται: "Η μετριότης ημών...". Λήγει: "αψπβ΄[=1782], Μαρτίου α΄. Ο Κωνσταντινουπόλεως [=Γαβριήλ Δ΄(1780-85)] υπόσχεται ... Τορνόβου Καλλίνικος εγγυητής. Προύσης Άνθιμος εγγυητής ... Χριστιανουπόλεως Ιερεμίας εγγυητής." (EL)
Υπογραφή του Μητροπολίτη Προύσης Άνθιμου ως εγγυητή σε πατριαρχική ομολογία του Γαβριήλ Δ΄ προς το ρουφέτι των γουναράδων. (EL)

Άνθιμος (EL)

Συντεχνίες (EL)
Μητροπολίτης Προύσης (EL)
Πρόσωπο (EL)


18ος αιώνας (EL)
αψπβ΄Μάρτιος α΄ (EL)

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.