δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΒλαχία (EL)

Διάβαση της Βλαχίας από τον αμηρά (EL)
"τω δε έαρι του αυτού έτους [ςϡο΄] διέβη ο αμηράς εις την μεγάλην Βλαχίαν και εδιόρθωσε τα κατ΄ αυτήν εκείσε ενεργούμενα, και επιστρέψας εποίησε στόλον, και ώρμησεν ο στόλος προστάγματι αυτού κατά της Λέσβου, ην και παρέλαβεν." (EL)
Βλαχία (EL)
Μονή Ξενοφώντος (EL)

στϠο΄[=6970] (EL)

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.