Χρυσόβουλλο του Αλέξιου Γ' Κομνηνού αυτοκτάτορα της Τραπεζούντας υπέρ των Ενετών (ελληνικά)

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη   

Αποθετήριο :
Αρχεία Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια ΔιανομήΧρυσόβουλλο του Αλέξιου Γ' Κομνηνού αυτοκτάτορα της Τραπεζούντας υπέρ των Ενετών (ελληνικά) (EL)

Χρυσόβουλλο του Αλέξιου Γ' Κομνηνού αυτοκτάτορα της Τραπεζούντας υπέρ των Ενετών (ελληνικά). Αναφορά από το έργο Acta et diplomata Graeca medii aevi sacra et profana collecta, Franciscus Miklosich και Josephus Müller (επ.), 6 τ., Αθήνα. Χ. Σπανός / Vindobonae, G. Gerold, 1860-1890, τ. 3, σσ. 130-135 και στο Δ. A. Ζακυθηνός, Le Chrysobulle d'Alexis III Comnène, empereur de Trébizonde, en faveur des Vénitiens, Παρίσι, Les Belles-lettres, 1932, σσ. 29-37. Μετάφραση στα γαλλικά και σημειώσεις από την Ελένη Αντωνιάδη Μπιμπίκου. (EL)Μάρτιος 1364 (EL)


J. Müller
F. Miklosich
Acta et diplomata Graeca
Λατίνοι (EL)
Έγγραφα (EL)
Πηγές (EL)
Δυναστεία των Κομνηνών (EL)
Ελένη Αντωνιάδη Μπιμπίκου (EL)
Συνθήκες (EL)
Αυτοκράτορες (EL)
Νεαραί και Χρυσόβουλλα (EL)
Δ. Ζακυθηνός (EL)
14ος αιώνας (EL)
Αλεξιος Γ΄ Κομνηνός (EL)
Βενετία (EL)
Σημειώσεις (EL)
Βυζάντιο (EL)
Διπλωματία (EL)


Κείμενο/PDF

Πολλαπλές γλώσσες
Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://laskaridisfoundationarchives.org/profile/462*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.