δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Πρώτη Αποφοίτηση Τμήματος Ανωτέρων Γεωργικών Σπουδών - "Κολέγιο Περρωτής", Διεθνές Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Summer International Internship Program). Διαφιμιστική εκστρατεία προιόντων ΑΓΣ, (EL)

Αμερικανική Γεωργική Σχολή - Αποφοιτήσεις Κολεγίου (EL)
Ιωαννίδου, Φωτεινή (EL)
Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Ελλάδα) - Ο Σπορέας - Χειμώνας 1999 (EL)
American Farm School (Greece) - The Sower - Winter 1999 (EN)
American Farm School - Perrotis College Graduations (EN)


Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης (EL)

2014-05-02T09:15:55Z

Κείμενο/PDF

application/pdf
20 σελ. (EL)

Ελληνική γλώσσα

Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.