ΕΑΜ 111: Μιλιοδείκτης τιμητικός των αυτοκρατόρων Κωνσταντίου και Γαλερίου και των καισάρων Σεβήρου και Μαξιμίνου

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση .
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


305 - 306 (EL)
ΕΑΜ 111: Μιλιοδείκτης τιμητικός των αυτοκρατόρων Κωνσταντίου και Γαλερίου και των καισάρων Σεβήρου και Μαξιμίνου (EL)

Πλακοειδής λίθινη παραλληλεπίπεδη στήλη με αψιδωτή τριγωνική απόληξη, ελλιπής διαγώνια κατά το κάτω τμήμα της. Νεότερα χαράγματα με γράμματα και σχήματα στο μέσο περίπου της ενεπίγραφης επιφάνειας. (EL)
Διαστάσεις: 0,90x0,415x0,185. (EL)
Ύψος γραμμάτων: 0,017-0,048. (EL)
λίθος (EL)
Διάστιχο: 0,025. (EL)

στήλη (EL)

Επιγραφική (EL)
Επιγραφές (EL)
μιλιοδείκτης τιμητικός (EL)
λίθος (EL)
στήλη (EL)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (EL)
National Hellenic Research Foundation (NHRF) (EN)

Μακεδονία, Φλώρινα, Πέτρες / Εορδαία (EL)

1η Μαρτίου 305 - 25 Ιουλίου 306 μ.Χ.

Εικόνα

ελληνική (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.