δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση

Κατοχυρωμένα δικαιώματα (in copyright) - Ελεύθερη πρόσβαση
κοινοποιήστε το τεκμήριοILeukopetra 166: Ανάθημα. (EL)
ILeukopetra 166: Dedication. (EN)

Διάστιχο: 0,01. (EL)
Ύψος γραμμάτων: 0,035-0,042. (EL)
Διαστάσεις: 0,16x0,66x0,46. (EL)
Αριστερό απότμημα βάσης από λευκό μάρμαρο σε δύο συναρμόζοντα και συγκολλημένα θραύσματα, ελλιπές άνω. (EL)

Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας/ ΕΙΕ (EL)

Επιγραφική (EL)
Επιγραφές (EL)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (EL)
National Hellenic Research Foundation (NHRF) (EN)

Title: "Inscriptions du sanctuaire de la mère des dieux autochtone de Leukopétra (Macédoine)"
Author: Lucrece Gounaropoulou.
Date: 2000
Author: Ph. M. Petsas.
Author: P. Paschidis.
Publisher: Εθνικόν Ίδρυμα Ερευνών - Κέντρον Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος
Author: M. B. Hatzopoulos.
Place: Athènes

Μακεδονία, Λευκόπετρα (EL)

Εικόνα

ελληνική (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.