δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση

Κατοχυρωμένα δικαιώματα (in copyright) - Ελεύθερη πρόσβαση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

601 - 700 (EL)
EAM 073: Χριστιανικά σύμβολα (EL)
ΕΑΜ 073: Christian symbols (EN)

μάρμαρο (EL)
Ύψος γραμμάτων: το Α: 0,03-0,05· το Ω: 0,017-0,03. (EL)
Μαρμάρινο λεβητόσχημο κοινόκρανο με συμφυές αβακωτό επίθημα. Στις τέσσερις όψεις του κυρίου σώματος εναλλάξ ανάγλυφη παράσταση σταυρού και κύκλου με χριστόγραμμα. Στις τέσσερις ακμές φύλλα άκανθας. Α και Ω ανάγλυφα δεξιά και αριστερά από το σταυρό και το χριστόγραμμα. (EL)
Διαστάσεις: 0,33x0,47x-. Διάμετρος βάσης: 0,29. (EL)
Διάστιχο: -. (EL)

Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας/ ΕΙΕ (EL)

κιονόκρανο (EL)

μάρμαρο (EL)
χριστιανική επίκληση (EL)
Επιγραφική (EL)
Επιγραφές (EL)
κιονόκρανο (EL)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (EL)
National Hellenic Research Foundation (NHRF) (EN)

Title: "Ἐπιγραφὲς Ἄνω Μακεδονίας (Ἐλίμεια, Ἐορδαία, Νότια Λυγκηστίς, Ὀρεστίς). Τόμος Α΄: Κατάλογος ἐπιγραφῶν"
Publisher: Υπουργείο Πολιτισμού - Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Place: Ἀθήνα
Date: 1985
Author: Γιάννης Τουράτσογλου.
Author: Ἀθανάσιος Δ. Ριζάκης.

Μακεδονία, Κοζάνη, Αγία Παρασκευή / Ελίμεια (EL)

4ος - 7ος μ.Χ. αι.

Εικόνα

ελληνική (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.