Εραλδικό σύνολο (Βενετικός λέων και Βενετός αξιωματούχος)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Εραλδικό σύνολο (Βενετικός λέων και Βενετός αξιωματούχος) (EL)
Heraldic ensemble (Leone di San Marco and Venetian official) (EN)

Ιστορικό Σημείωμα: Εραλδικό σύνολο με τον πτερωτό λέοντα του Αγίου Μάρκου, έμβλημα της Βενετίας, ο οποίος κρατά το οικόσημο του Βενετού γενικού προνοητή Giorgio Grimani, αντί του συνήθους Ευαγγελίου. Υπενθυμίζεται ότι η Κέρκυρα διετέλεσε υπό βενετική κυριαρχία για δύο περιόδους, από το 1204 έως το 1214 και από το 1386 έως το 1797. (EL)
Σημειώσεις: Φωτογράφηση τεκμηρίου Κωστής Καλλιβρετάκης, 2005 (EL)
Historical Notice: Heraldic ensemble with the winged lion, symbol of Saint Mark and emblem of Venice, holding the coat-of arms of the Venetian provveditore generale Giorgio Grimani (instead of the usual Bible). Kerkyra was under Venetian rule during two periods, from 1204 to 1214 and from 1386 to 1797. (EN)
Notes: Photo Kostis Kallivretakis, 2005 (EN)

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
Leonidas Kallivretakis (EN)

Εραλδικό μνημείο (EL)
Heraldic monument (EN)

Εραλδικό Μνημείο (EL)
Έμβλημα (EL)
Εραλδική (EL)
Οικόσημο (EL)
Heraldry (EN)
Emblem (EN)
Coat of arms (EN)
Heraldic Monument (EN)


Κέρκυρα (πόλη) (EL)
Ιδιωτική οικία (EL)
Private house (EN)
Kerkyra (city) (EN)

1737 - 1740 (EN)

Εικόνα

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.