δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιβεβαιωτικό γράμμα (EL)
Letter of confirmation (EN)

Αντίγραφο. Γραφή δυσανάγνωστη. Συντομογραφίες λίγες. Ορθογραφικά σφάλματα πολλά. Στο άνω περιθώριο: αποτυπώσεις δύο σφραγίδων, μιας Τουρκικής και μιας της μονής Διονυσίου, Διαστάσεις: 312 Χ 219, Ύλη γραφής: Χαρτί, Χρώμα μελάνης: Μαύρο, Διατήρηση: Κακή: σχισμές στις διπλώσεις, (EL)

Έγγραφο, χειρόγραφο (EL)

Βυζαντινά - Μεταβυζαντινά έγγραφα (EL)
Άγιον Όρος , Μ. Διονυσίου (EL)
Αρχεία (EL)
Λυτό έγγραφο (EL)

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Αρχείο Μ. Διονυσίου Φάκελος 9, αρ. 10

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Μ. Διονυσίου (EL)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.