δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Προσωπογραφία νέου (EL)
Portrait of a young man (EN)

Βίκτωρ (1) (EL)
Viktor (1) (EN)

Στοιχείο:Βενετία (EL)
Στοιχείο:Συλλογή Giustiniani-Reganati (EL)
Στοιχείο:Του αποδίδεται προσωπογραφία της Συλλογής Giustiniani-Reganati, Βενετία, με την παραπάνω υπογραφή, παραμορφωμένη από επιζωγράφηση. (EL)
Note:Venice (EN)
Note:A portrait from the Giustiniani-Reganati Collection at Venice is attributed to him (His signature is distorted by overpainting). (EN)
Note:Giustiniani - Reganati Collection (EN)

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Ευγενία Δρακοπούλου (EL)
Institute Of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
Eugenia Drakopoulou (EN)

Έργο τέχνης (EL)
Work of art (EN)

Αγιογραφία (EL)
Hagiography (EN)


1555 (EN)
1537 (EN)

Εικόνα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.