Εντάξτε τη συλλογή σας στο SearchCulture.gr Μάθετε περισσότερα Δηλώστε ενδιαφέρον

Προφήτης Ιερεμίας και Προφήτης Ζαχαρίας

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του Φορέα * .
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση .
κοινοποιήστε το τεκμήριο

  *

Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1453 - 1832 μ.Χ. (EL)
Προφήτης Ιερεμίας και Προφήτης Ζαχαρίας (EL)
Prophets Jeremiah and Zacharias (EN)

Στρελίτζας-Μπαθάς Θεοφάνης (EL)
Strelitzas-Bathas Theofanis (EN)

Στοιχείο: Καθολικό Μονής Σταυρονικήτα Τρούλλος (EL)
Description:Athos (EN)
Description:Katholikon of Stavronikita Monastery (Dome) (EN)

Έργο τέχνης (EL)
Work of art (EN)

Αγιογραφία (EL)
Hagiography (EN)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Εικόνα