Γερμανός, μητροπολίτης Αθηνών

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση .
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Γερμανός, μητροπολίτης Αθηνών (EL)
Germanos, bishop of Athens (EN)

Απεικόνιση: λιθογραφία (EL)

Πρωτότυπο έργο τέχνης (EL)

μητροπολίτης (EL)
Γερμανός, μητροπολίτης Αθηνών (EL)
λιθογραφία (EL)
Metropolit (EN)
Germanos, bishop of Athens (EN)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (EL)
National Hellenic Research Foundation (NHRF) (EN)

Αθήνα (EL)
Κεφαλλονιά (EL)
Kefallonia (EN)
Athens (EN)

1844 (EN)
1896 (EN)

Εικόνα*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.