Κολλάρος Ν.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση .
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Κολλάρος Ν. (EL)
Kollaros N. (EN)

Απεικόνιση: τσιγκογραφία (EL)

Πρωτότυπο έργο τέχνης (EL)

τσιγκογραφία (EL)
Επιχειρηματίας (EL)
Κολλάρος Ν. (EL)
Businessman (EN)
Kollaros N. (EN)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (EL)
National Hellenic Research Foundation (NHRF) (EN)

[19ος αι.] (EN)
[19th c.] (EN)
20th c. ?] (EN)
20ος αι.;] (EN)

Εικόνα*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.