Κανάρης Κωνσταντίνος

RDF 

 
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση .
κοινοποιήστε το τεκμήριο
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του Φορέα * .

  *

Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1790 - 1877 μ.Χ. (EL)
Κανάρης Κωνσταντίνος (EL)
Kanaris Konstantinos (EN)

Απεικόνιση: ελαιογραφία (EL)

Πρωτότυπο έργο τέχνης (EL)

ελαιογραφία (EL)
Κανάρης Κωνσταντίνος (EL)
Αγωνιστής του 1821 (EL)
Fighter of the 1821 Revolution (EN)
Kanaris Konstantinos (EN)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ψαρά (EL)
Αθήνα (EL)
Psara (EN)
Athens (EN)

[περ. 1790] (EN)
1877 (EN)
[approx. 1790] (EN)
1877 (EN)

Εικόνα