Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αμύντας Γ'

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

370 - 369 π.Χ. (EL)
Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αμύντας Γ' (EL)
Bronze coin of the Macedonian kingdom, Ruler: Amyntas III (EN)

Μακεδονικό βασίλειο, Βασιλιάς Αμύντας Γ' (EL)
Macedonian kingdom, under ruler Amyntas III (EN)

Υποδιαίρεση: Α (EL)
Επιγραφή: ΑΜΥΝΤΑ (EL)
Εμπροσθότυπος: Αγένειος κεφαλή Ηρακλέους με δορά λιονταριού δ. (EL)
Οπισθότυπος: Αετός που σπαράσσει φίδι δ. (EL)
Βασιλεύς: Αμύντας Γ' (EL)
Inscription: ΑΜΥΝΤΑ (EN)
Denomination: A (EN)
RevDescription: Eagle r. devouring serpent. (EN)
ObvDescription: Beardless head of Herakles wearing lion's skin r. (EN)
Ruler: Amyntas III (EN)

Νόμισμα (EL)
Coin (EN)

Μακεδονικά νομίσματα (EL)
Νομίσματα (EL)
Coins (EN)
Macedonian coinage (EN)

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (EL)
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Archaeological Museum of Thessaloniki (EN)
National Hellenic Research Foundation (EN)

από 393 έως 370 - 369 π.Χ. (EL)
from 393 to 370 - 369 BCE (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.