Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Ν XL

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση

Κατοχυρωμένα δικαιώματα (in copyright) - Ελεύθερη πρόσβαση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

442 - 438 π.Χ. (EL)
Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Ν XL (EL)
The Parthenon Frieze. Block S XL (EN)

Στο λίθο αυτό έχει αποδοθεί ένα θραύσμα με το κεφάλι ενός σκαφηφόρου. (EL)
These blocks have not survived. A fragment of the subject represented has been recognised from Carrey’s drawings, even though it is not entirely clear. Four figures are depicted (107-110), himation clad and holding rectangular objects identified by most as cithara sounding-boards, by analogy with the citharists on the north side. Others have suggested that they carry pinakes or plaques, either votives or inscribed with the proceedings of the Athenian archons. In this case, the pinakophoroi (tablet- or plaque-bearers) would be registrars or stewards who render accounts, a matter that coincided with the Panathenaia. The theme of the pinakophoroi has nothing comparable on the north side, despite the analogies of scene existing between the two long sides. One of the three blocks was removed during mediaeval times in order to make way for a window in the Christian church. A fragment preserving the head of a skaphephoros (tray-bearer) (130) has been attributed to these blocks. (EN)

Γλυπτό (EL)
Sculpture (EN)

Πομπή θυσίας (EL)
Sacrificial procession (EN)

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) (EL)
Acropolis Restoration Service (YSMA) (EN)

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)

442 - 438 π.Χ. (EL)
442 - 438 BC (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.