δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΑστεροσκοπείο (EL)

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Πρωτόκολλο (EL)
Protocol (EN)

Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται μία σελίδα στη γαλλική και μία σελίδα στη γερμανική γλώσσα. (EL)

subfolder
Υποφάκελος (EL)
Subfolder (EN)

Εργαστήρια (EL)
Δαπάνες (EL)
Δημήτριος Κ. Κοκκίδης, καθηγητής, έκθεση, πεπραγμένα, μετεωρολογικά όργανα, αγορά, O. Ney, μηχανικός, Βερολίνο, προϋπολογισμός, δαπάνες, επισκευές, προμήθεια, πίστωση, Τελωνείον Πειραιώς, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Βουλπιώτης, υπουργός, εισήγηση, έγκριση (EL)
Προσωπικό (EL)
Αστεροσκοπείο (EL)
Εξοπλισμός (EL)
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός (EL)


1884-1885 (EL)Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.