δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΑστεροσκοπείο (EL)

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Πρωτόκολλο (EL)
Protocol (EN)

Μεσαία κωδικοποίηση 2 έγγραφα βρίσκονται στον φάκελο εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης (EL)

subfolder
Υποφάκελος (EL)
Subfolder (EN)

Εργαστήρια (EL)
Δαπάνες (EL)
Προσωπικό (EL)
Αστεροσκοπείο (EL)
Εξοπλισμός (EL)
Αστεροσκοπείο, Δημήτριος Κοκκίδης, τακτικός καθηγητής, διευθυντής, Αστρονομία, Αλέξανδρος Βουρλής, βοηθός, Μισθοί, Αμοιβές, Αποδείξεις, Χρηματικά εντάλματα, Επισκευές, Εξοπλισμός, Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες σε εργασίες του Πανεπιστημίου, ονόματα, Έξοδα, κατάσταση, Αστυκλινική, Δημήτριος Ορφανίδης, τακτικός καθηγητής, διευθυντής (EL)
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός (EL)


1888-1889 (EL)Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.