Χάλκινη προτομή της σχολής της Σικυώνος (Μουσείο Ακρόπολης).

This item is provided by the institution :
Aikaterini Laskaridis Foundation

Repository :
Travelogues

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercialΧάλκινη προτομή της σχολής της Σικυώνος (Μουσείο Ακρόπολης). (EL)

Bronze de l'École de Sicyone Musée de l'Acropole


Αθήνα Αττική (EL)

Αρχαιότητες – Τέχνη (EL)
Αττική (EL)
Μουσείο Ακρόπολης (EL)
Ελλάδα (EL)
Σχολή Σικυώνος (EL)
Αθήνα (EL)
Γλυπτική (EL)


CCABROL, Elie. Voyage en Grèce 1889 Notes et Impressions. Vingt et une planches en héliogravure et cinq plans lithographiés tirés hors texte, Παρίσι, Librairie des Bibliophiles, 1890.

Image

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)