Χάρτης της αρχαίας Φωκίδας, Δωρίδας και Λοκρίδας.

This item is provided by the institution :
Aikaterini Laskaridis Foundation

Repository :
Travelogues

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercialΧάρτης της αρχαίας Φωκίδας, Δωρίδας και Λοκρίδας. (EL)

La Phocide, la Doride et les pays des Locriens, pour le voyage du jeune Anacharsis.


Φωκίδα (EL)
Δωρίδα (EL)
Χάρτες (EL)
Λοκρίδα (EL)
Στερεά Ελλάδα (EL)
Ελλάδα (EL)


BARTHÉLEMY, Jean Jacques. Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, vers le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire. Atlas, Παρίσι, Abel Ledoux fils, 1832.

Στερεά Ελλάδα Ελλάδα (EL)

Image

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)