Σχέδιο, εντός κειμένου, των τειχών της Αθήνας με την επιγραφή «Athene nuc Setines”. Η Αθήνα στα 1466, από χειρόγραφο του Μπουοντελμόντι (Buondelmonti).

This item is provided by the institution :
Aikaterini Laskaridis Foundation

Repository :
Travelogues

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercialΣχέδιο, εντός κειμένου, των τειχών της Αθήνας με την επιγραφή «Athene nuc Setines”. Η Αθήνα στα 1466, από χειρόγραφο του Μπουοντελμόντι (Buondelmonti). (EL)

Athènes en 1466, d’ après Bondelmonte, “Vue d’ Athènes. Facsimile d’un fragment de l’Isolario compose par Bondelmonte vers 1417”


Αττική (EL)
Χάρτες (EL)
Στερεά Ελλάδα (EL)
Ελλάδα (EL)
Αθήνα (EL)


LABORDE, Léon Emmanuel S.J. de, Marquis. Athènes aux XVe, XVIe et XVIIe siècles, Παρίσι, Jules Renouard, 1854.

Αθήνα Αττική Ελλάδα (EL)


1854


Image

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)