Χάρτης της πόλης των Αθηνών, του μηχανικού λογαγού Βερνέντα, 1687.

This item is provided by the institution :
Aikaterini Laskaridis Foundation

Repository :
Travelogues

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercialΧάρτης της πόλης των Αθηνών, του μηχανικού λογαγού Βερνέντα, 1687. (EL)

Plan de la ville d’Athènes levé en 1687 par l’ingénieur Verneda sous la direction du Comte San Felice.


Ακρόπολη (EL)
Αττική (EL)
Χάρτες (EL)
Στερεά Ελλάδα (EL)
Ακροπόλεις (EL)
Αρχιτεκτονική - Οικιστικό περιβάλλον (EL)
Ελλάδα (EL)
Αθήνα (EL)
Σχέδια - Κατόψεις (EL)


Αττική Ελλάδα Αθήνα (EL)


1854


Image

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)