Χάρτης των νησιών του Ιονίου πελάγους, της Αλβανίας, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Νοτίου Ελλάδας.

This item is provided by the institution :
Aikaterini Laskaridis Foundation

Repository :
Travelogues

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercialΧάρτης των νησιών του Ιονίου πελάγους, της Αλβανίας, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Νοτίου Ελλάδας. (EL)

Map of the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia and Greece.


Χάρτες (EL)
Θεσσαλία (EL)
Πελοπόννησος (EL)
Ελλάδα (EL)
Ήπειρος (EL)
Αλβανία (EL)
Μακεδονία (EL)
Ιόνιο Πέλαγος (EL)


Ελλάδα (EL)


1815


Image

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)