Χάρτης της Αθήνας βασισμένος στην έρευνα του Φωβέλ (Fauvel), όπου σημειώνονται τα σωζόμενα ερείπια αρχαίων κτιρίων.

This item is provided by the institution :
Aikaterini Laskaridis Foundation

Repository :
Travelogues

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercialΧάρτης της Αθήνας βασισμένος στην έρευνα του Φωβέλ (Fauvel), όπου σημειώνονται τα σωζόμενα ερείπια αρχαίων κτιρίων. (EL)

A new plan of Athens and of the remains of ancient buildings which are still extant there after an original survey by Fauvel


Αττική (EL)
Χάρτες (EL)
Στερεά Ελλάδα (EL)
Ελλάδα (EL)
Αθήνα (EL)


WALPOLE, Robert (Επιμ.). Memoirs relating to European and Asiatic Turkey; edited from Manuscript Journals, by Robert Walpole, M.A. The Second Edition, Λονδίνο, for Longman, Hurst…, 1818

Αττική Ελλάδα Αθήνα (EL)


1818


Image

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)