Οι τάφοι του Αλή πασά των Ιωαννίνων και των γιων του.

This item is provided by the institution :
Aikaterini Laskaridis Foundation

Repository :
Travelogues

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercialΟι τάφοι του Αλή πασά των Ιωαννίνων και των γιων του. (EL)

Tombeaux d'Ali Pacha et de ses fils.


Αλή πασάς Ιωαννίνων (EL)
Ζώα (EL)
Ιστορία (EL)
Ανθρώπινοι τύποι (EL)
Οθωμανοί (EL)
Ταφικά μνημεία (EL)
Φυσικό περιβάλλον (EL)
Μουσουλμανικά κοιμητήρια (EL)
Κοιμητήρια (EL)
Άλογα (EL)
Ενδυμασίες - Καλύμματα κεφαλής (EL)Walsch, Robert. Voyage en Turquie et a Constantinople

Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα (EL)


1828


Image

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)